Portowo

Planowany

Osiedle mieszkaniowe Portowo to nowoczesna i zróżnicowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa na około 1700 mieszkań z infrastrukturą zapewniającą mieszkańcom dostęp do ważnych usług: edukacji, opieki na dziećmi, służby zdrowia, komunikacji miejskiej, handlu i usług, rekreacji i wypoczynku.

Poznań nad Wartą

i starym portem rzecznym

1 700 mieszkań

z bogata infrastrukturą usługową i rekreacyjną

Zielone tereny rekreacyjne

Łęgów Dębińskich

Przystań rzeczna

dla jachtów motorowych i kajaków

Unikalnym atutem osiedla jest lokalizacja nad Wartą z planowaną budową przystani rzecznej dla jachtów motorowych i kajaków oraz układu ścieżek pieszych i rowerowych połączonych z Watostradą i rekreacyjnymi, zielonymi terenami Łęgów Dębińskich.

Projekt Portowo został wpisany w program strategiczny rozwoju Miasta Poznania „Rzeka w mieście” i jako pierwszy w Poznaniu, realizowany będzie zgodnie z wytycznymi tej strategii, w szczególności w zakresie najwyższych standardów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Zagospodarowanie nabrzeża Warty obejmie: odtworzenie odnogi Warty, budowę przystani dla jachtów motorowych i kajaków z niezbędna infrastrukturą przewidzianą również dla usług wypożyczania sprzętu wodnego oraz komunikacji wodnej, budowę ścieżek rowerowych i pieszych oraz stref zieleni i wypoczynku wzdłuż linii brzegowej rzeki.

Lokalizacja

Poznański projekt mieszkaniowy "Portowo" to inwestycja planowana do realizacji na 15-hektarowym terenie zlokalizowanym nad rzeką Wartą, w bezpośredniej bliskości śródmieścia Poznania, przy jednym z najważniejszych węzłów komunikacji miasta - Rondzie Starołęka.

Zobacz także

SwedeCenter

Warszawa Zarządzany

Brama Portowa

Szczecin Zarządzany

Business Garden Warszawa I

Warszawa Zarządzany

HTML/CMS: blueprintmedia.pl Website design by Studio Rokicki & Ściborowski